ครูขอยกตัวอย่างประโยชน์ของสารประกอบ ที่นักเรียนพอจะรู้จักกันดี ดังนี้

ตารางที่ 14 แสดงประโยชน์ของสารประกอบบางชนิด

สารประกอบ
สูตรเคมี
ประโยชน์
โซเดียมคลอไรด์
NaCl
ใช้ปรุงรสอาหาร ถนอมอาหาร เป็นสารตั้งต้นในการผลิตโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต (NaHCO3) หรือโซดาทำขนม โซเดียมคาร์บอเนต (NaHCO3) หรือโซดาแอส โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) หรือโซดาไฟ และไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) ในต่างประเทศใช้ NaCl สำหรับละลายน้ำแข็งในหิมะ เป็นสารจำเป็นในร่างกาย คือ Na+  เป็นส่วนประกอบของของเหลวในร่างกาย
แคลเซียมคลอไรด์
CaCl2
ใช้เป็นสารดูดความชื้น ใช้ในเครื่องทำความเย็นในอุตสาหกรรมห้องเย็น ใช้ทำฝนเทียม
โซดาไฟ
NaOH
ใช้ในอุตสาหกรรมทำสบู่ ผงชูรส
แอมโมเนีย
NH3
ผลิตกรดดินประสิว ปุ๋ย และพลาสติก
โพแทสเซี่ยมคลอไรด์
KCl
ใช้ทำปุ๋ย
แอมโมเนียมคลอไรด์
NH4Cl
ใช้เป็นน้ำประสารดีบุก ใช้เป็นอิเล็กโทรไลต์เซลล์ถ่านไฟฉาย
โซเดียมคาร์บอเนต

Na2CO3

ใช้ในงานอุตสาหกรรมผงซักฟอก ทำแก้ว แก้น้ำกระด้าง
โซเดียมคลอเรต
NaClO3
ใช้เป็นสารฟอกสี ฟอกขาวเยื่อกระดาษ ใช้ฆ่าแบคทีเรีย และสาหร่ายในน้ำประปา และในน้ำสระ
กรดเกลือ
HCl
ใช้กำจัดสนิมเหล็กก่อนที่จะฉาบสารกันสนิม
ดีดีที
ซับซ้อนมาก
ใช้เป็นยาฆ่าแมลง (ปัจจุบันเป็นสารต้องห้าม)
ฟรีออน หรือสาร CFC
ซับซ้อนมาก
ใช้ทำความเย็น เป็นตัวขับดันในกระป๋องสเปรย์
โบรโมคลอโรไดฟลูออโรมีเทน
ซับซ้อนมาก
เป็นสารที่ใช้ดับเพลิงในรถยนต์ และเครื่องบิน
แคลเซียมคาร์บอเนต
CaCO3
CaCO3 ที่บริสุทธิ์จะมีสีขาว CaCO3 ที่อยู่ในรูปแบบของ Marble ใช้ประโยชน์ในการก่อสร้าง แต่ถ้าอยู่ในรูป Limestone ผสม Clay แล้วให้ความร้อนจะให้ซีเมนต์
แคลเซียมฟอสเฟต
Ca3(PO4)2
อยู่ในกระดูก มีประโยชน์ใช้ทำปุ๋ยซึ่งอยู่ในรูป Super phosphate
แคลเซียมซัลเฟต
CaSO4.2H2O
มีอยู่ในธรรมชาติในชื่อ ยิปซัม ใช้ในการกสิกรรมเพื่อทำให้ดินดี และยังใช้ในอุตสาหกรรมทำปูนปลาสเตอร์
สารส้ม
Al2O3.14H2O
ใช้แกว่งน้ำให้ตะกอนตกลงก้นตุ่ม
จุนสี
CuSO4.5H2O
เป็นสารประกอบที่สำคัญของทองแดง บางทีเรียกว่า Blue Vitriol มนุษย์ใช้จุนสีฆ่าเห็ดรา (Fungicide) ฆ่าเชื้อโรคจัดเป็นพวกยาประเภท Germicide

   
ผงซักฟอก
ถ่านไฟฉาย

ภาพที่ 22 ตัวอย่างประโยชน์จากสารประกอบ

 

 

การเกิดสารประกอบ   |   โมเลกุล   |   สูตรเคมี    |   สมบัติของสารประกอบ   |   ประโยชน์ของสารประกอบ

Free Web Counters

Copyright © 2008 All Servers
จัดทำโดย : นายธีรพงษ์ แสงสิทธิ์
E-mail : Pingpong_pj56@hotmail.com